กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์
Angry Dog

 ลากเมาส์เพื่อควบคุมมุมการยิงและพลังยิง คลิกเมาส์เพื่อปล่อยกระสุน

 กด A : เลื่อนไปทางซ้าย

 กด D : เลื่อนไปทางขวา

 กด S : ซูมใกล้และไกล

 ในขณะที่บิน คลิกเมาส์เพื่อปามีดบิน

ขึ้นไปด้านบน